رمز فایل فشرده :
				
					www.adjprog.ir
				
			

راهنمای فعال سازی و همچنین راهنمای ریست به صورت PDF داخل فایل فشرده وجود دارد

برای فعال سازی طی 15 روز اقدام فرمائید

بس از گذشت 15 روز از تاریخ خرید امکان ارسال فعال ساز وجود ندارد

برای فعال سازی نرم افزار به آدرس زیر مراجعه کرده و روی درخواست کمک کلیک کنید

یا با ما تماس بگیرید

09981352550